Điểm tin

Đại học trong tương quan với hệ sinh thái khởi nghiệp...

Để thực hiện được vai trò là một cấu phần quan trọng và hỗ trợ cho sự phát triển của khởi nghiệp sáng tạo...

KHAI MẠC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC...

Tối ngày 04/12, tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân...

Sự kiện khởi nghiệp

Hội thảo Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo...

Ngày 12/12/2019, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN thuộc Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Văn phòng đề án...

Thúc đẩy doanh nghiệp