Điểm tin

Đại học trong tương quan với hệ sinh thái khởi nghiệp...

Để thực hiện được vai trò là một cấu phần quan trọng và hỗ trợ cho sự phát triển của khởi nghiệp sáng tạo...

KHAI MẠC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC...

Tối ngày 04/12, tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân...

Sự kiện khởi nghiệp

THIẾT BỊ GIAO TIẾP THÔNG MINH MULTIGLASS XUẤT SẮC GIÀNH QUÁN...

Vượt qua top 10 startup tại cuộc thi, MultiGlass – kính mắt thông minh dành cho người khuyết tật sử dụng máy tính và...

Thúc đẩy doanh nghiệp