Đào tạo mạng lưới cố vấn, huấn luyện viên cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2019

0
59
Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học công nghệ đã tổ chức khoá đào tạo mạng lưới cố vấn huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tham dự khoá đạo tạo có chuyên gia Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Lý Đình Quân – Giám đốc Công ty cổ phần Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn – đại diện đơn vị liên danh, Ông Nguyễn Đình Lê Trung – chủ nhiệm nhiệm vụ và 15 học viên tham gia khoá đào tạo.

Tiếp tục học phần lý thuyết của đợt đào tạo tháng 8 vừa qua, khoá đào tạo học phần thực hành với mục tiêu: Kết nối nhóm khởi nghiệp, doanh nhân trẻ với các học viên của Chương trình đào tạo huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tăng tính thực hành của chương trình đào tạo nhằm nâng cao tính thực tiễn và độ lan toả của hoạt động đào tạo mạng lưới cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ. Xây dựng nguồn lực cho hoạt động TECHFEST khu vực miền núi phía Bắc.

Sau khoá đào tạo, các học viên đã nắm rõ quy trình cố vấn, huấn luyện starup, xác định được mô hình kinh doanh cụ thể, doanh thu tăng trưởng dương. Có 1 starup gọi vốn thành công và có 5 startups tham gia TECHFEST 2019 khu vực miền núi phía Bắc.

Kết thúc khoá đào tạo, Ban Tổ chức đã tiến hành trao bằng chứng nhận cho các thành viên tham gia khóa đào tạo cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Phú Thọ.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ.