Các dịch vụ hỗ trợ

NSSC hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ trong lĩnh khoa học công nghệ.

Kể từ khi được thành lập, NSSC luôn vì mục tiêu phát triển, đồng hành cùng các start-up.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

  • Kết nối phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;
  • Xây dựng, phát triển và khai thác mạng lưới liên kết các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;
  • Phát triển Nền tảng kỹ thuật số, chuyển giao công nghệ và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;
  • Phát triển Nền tảng kỹ thuật số, chuyển giao công nghệ và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;
  • Triển khai chương trình hợp tác, thúc đẩy thương mại và đầu tư;
  • Thương mại hóa công nghệ giữa viện, trường trong và ngoài nước;
  • Hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện và làm chủ công nghệ.

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

NSSC luôn mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm kịp thời hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, và chuyển giao công nghệ.

Một số đối tác tiêu biểu  của chúng tôi hiện nay: