Hội thảo lấy ý kiến và góp ý xây dựng nội dung đào tạo và giới thiệu đội ngũ chuyên gia, cố vấn, huấn luyện viên

0
32
Vừa qua, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN tổ chức hội thảo lấy ý kiến và góp ý xây dựng nội dung đào tạo và giới thiệu đội ngũ chuyên gia, cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các thành viên của mạng lưới cố vấn, huấn luyện viên của tỉnh Phú Thọ, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ.

Mục đích của hội thảo là khảo sát nội dung cần thiết của khoá đào tạo, quy định học tập và giới thiệu chuyên gia của khoá đào tạo. Qua đó, góp ý vào bộ quy định về đào tạo và danh sách các chuyên gia đào tạo, danh sách học viên tham gia, tham khảo từ khung chương trình của Sông Hàn Incubator và chương trình TOT1 của IPP.

Với việc xây dựng mạng lưới cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chương trình kỳ vọng sẽ tạo ra đội ngũ chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nguồn (TOT), là nhân tố nền tảng tích cực trong việc thúc đẩy phong trào khởi nghiệp tại tỉnh Phú Thọ và khu vực Đông Bắc Việt Nam. Bên cạnh đó, với việc thành lập mạng lưới cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Phú Thọ sẽ ghi tên mình vào các địa phương trong phong trào khởi nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và khu vực.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ.