Hội thảo ra mắt, giới thiệu mạng lưới cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

0
63
Cùng với chuỗi các hoạt động nằm trong nhiệm vụ: “Nâng cao năng lực và hỗ trợ hoạt động của mạng lưới huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” thuộc đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ tổ chức Hội thảo ra mắt, giới thiệu mạng lưới cố vấn, huấn luyện viên.
Các thành viên sẽ tham gia tập huấn để trở thành các cố vấn/huấn luyện viên trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Theo như kế hoạch năm 2019-2020, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN (Sở KH&CN Phú Thọ) đã tiếp nhận và đang triển khai 2 nhiệm vụ của Đề án 844 về truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST và nâng cao năng lực và hỗ trợ hoạt động của mạng lưới huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp ĐMST. Hai nhiệm vụ này dự kiến có sức bao trùm lên khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Những người được tham gia tập huấn để trở thành các cố vấn/huấn luyện viên trong hệ sinh thái của tỉnh Phú Thọ đến từ nhiều thành phần như doanh nghiệp, trường đại học, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm ứng dụng và thông tin KH&CN,… những cá nhân này sẽ tham gia đào tạo chuyên sâu, tham quan thực tế các hệ sinh thái tại một số địa phương trong tháng 8/2019. Các thành viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khóa học. Chương trình đào tạo được phối hợp giữa Công ty CP Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn và Sở KHCN Phú Thọ.

Những cố vấn/huấn luyện viên này được kì vọng sẽ có vai trò lan tỏa rộng hơn tinh thần khởi nghiệp trước hết ở cơ sở của họ, sau đó sẽ hoạt động ở các tỉnh phía Bắc và hình thành mạng lưới hỗ trợ tại đây.

Theo Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025 xác định mục tiêu đến năm 2020 thu hút được 15 đến 20 tỷ đồng đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đến năm 2025 thu hút được 50 đến 60 tỷ đồng đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Qua đó, nhằm thúc đẩy hình thành hệ sinh thái KNĐMST của tỉnh, tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, đóng góp vào quá trình thúc đẩy và nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ, theo hướng bền vững.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ.