Phát động phụ nữ khởi nghiệp năm 2020

0
8
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long vừa phát động đến Hội LHPN các huyện- thị- thành thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2020” của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh đề nghị các hội cơ sở phát động, lựa chọn và đề xuất kế hoạch, ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tiêu biểu tham gia “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020”.

Trong đó, mỗi huyện- thị- thành chọn ít nhất là 2 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên.

Cụ thể mỗi ý tưởng sẽ trình bày về loại hình sản phẩm, dịch vụ gì, đáp ứng nhu cầu hay giải quyết vấn đề gì cho xã hội; mô tả các đặc điểm nổi bật của sản phẩm, dịch vụ; quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; sự hữu ích và tính ứng dụng của sản phẩm, dịch vụ hướng tới cộng đồng.

Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long sẽ tổng hợp, tham mưu lựa chọn và đề xuất hỗ trợ cho mỗi ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; đảm bảo cho hoạt động “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020” được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phong phú và thu hút được sự quan tâm rộng rãi của xã hội.

Theo baovinhlong