Ban cố vấn

“Ban Cố vấn – Chuyên gia của Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc Gia là những trí thức, doanh nhân thành đạt, có nhiều uy tín và kinh nghiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh, là những chuyên gia được đào tạo trong và ngoài nước, có bề dày kinh nghiệm vượt bậc trong rất nhiều lĩnh vực: thu hút và tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, công nghệ thông tin, tư vấn quản lý doanh nghiệp, sản xuất, thương mại dịch vụ, giáo dục đào tạo… Ngoài ra, họ đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các các hiệp hội uy tín, các công ty có tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Ban Cố vấn – Chuyên gia chính là nguồn lực chiến lược giúp NSSC hoàn thành mục tiêu và sứ mệnh của mình!