footer_logo
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia
Previous
Next

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Là tổ chức công lập trực thuộc Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và công nghệ.

  • Đầu mối phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
  • Đầu mối kết nối quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo.
  • Đầu mối liên kết khởi nghiệp sáng tạo tại viện, trường, địa phương.
  • Chủ trì chương trình Techfest Quốc gia.
0 +

STARTUP

0 +

ĐỐI TÁC

0 +

QUỸ, NHÀ ĐẦU TƯ

Dịch vụ KH&CN

Kết nối mạng lưới và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNST

Nhiệm vụ của chúng tôi

Kết nối, đầu tư

Thúc đẩy Doanh nghiệp sáng tạo ra thị trường

Tìm kiếm và hỗ trợ

Chuyên gia, Công nghê, Đối tác, Nhà đầu tư cho Doanh nghiệp sáng tạo

Tổ chức sự kiện

Quảng bá, chia sẻ, kết nối Doanh nghiệp - Nhà nước - Viện, trường - Đối tác Quốc tế

Feedback

Tôi hy vọng những ý tưởng khởi nghiệp quan tâm, tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội sau khi quay trở lại sau đại dịch Covid.

Trần Văn Tùng Thứ Trưởng Bộ KHCN

Chúng tôi đánh giá cao sự kiện TechFest tổ chức 5 năm qua, huy động sự tham gia các tổ chức, cá nhân, kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế.

Phạm Việt Hùng Vụ Trưởng Vụ QHKT, KH&CN, Bộ Ngoại Giao

Năm nay là khởi điểm cho sự chuyển mình và ứng biến của toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Mandy Nguyễn Giám Đốc Vận Hành Startup Việt Nam Foundation
    vi Vietnamese
    X