footer_logo
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia
people standing inside city building

Các dịch vụ khác

 1. Dịch vụ thiết kế logo/mẫu sản phẩm (bao gồm đã kiểm tra khả năng đăng ký)
 2. Gói thiết kế, nhận dạng thương hiệu
 3. Lập trình máy tính, xây dựng app theo gói yêu cầu
 4. Dịch vụ giới thiệu doanh nghiệp, công nghệ mới (PR hình ảnh)
 1. Đăng tin giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm trên Tạp chí (Thương hiệu Việt):
 2. Đăng tin trên các trang WEB của NSSC, VSTV, TECHFEST247, các trang web đã hợp tác:
 3. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng: theo yêu cầu cụ thể
 4. Dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu cụ thể
 5. Dịch vụ Đào tạo/tập huấn (theo khóa học)

–        Đào tạo cho startup (hỗ trợ)

–        Đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp hỗ trợ phí

–        Đào tạo chuyên sâu thu phí

–        Đào tạo hỗ trợ lập dự án, hồ sơ gọi vốn

–        Đào tạo Pittching gọi vốn

 1. Dịch vụ tổ chức sự kiện
 2. Dịch vụ web

–        Đăng ký Bộ công thương:

–        Đăng ký website Bộ Thông tin truyền thông:

 1. Dịch vụ cung cấp thông tin công nghệ/ Sản phẩm công nghệ

–        Lựa chọn các dự án công nghệ theo đăt hàng của Nhà đầu tư, tập đoàn, Quỹ hỗ trợ,…

–        Cung cấp thông tin công nghệ theo đặt hàng.

 1. Dịch vụ tổ chức Sự kiện, hội thảo, giới thiệu kết nối công nghệ: theo đặt hàng

Liên hệ:

– Email: nssc.storage@gmail.com

– SĐT: 0915554855 (Mr. Vinh)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

vi Vietnamese
X