Dịch vụ công

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Hỗ trợ tư vấn và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Read More

Thành lập doanh nghiệp KHCN

Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học & công nghệ

Read More

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved