footer_logo
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia
people standing inside city building

Đào tạo, tập huấn

  • Tổ chức hội thảo về Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Trung tâm kết nối với các đối tác là những đơn vị có kinh nghiệm nhiều năm trong các hoạt động gọi vốn, chuyển đổi số, nhằm tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

  • Tổ chức hoạt động đào tạo thực tập sinh, kết nối sinh viên các trường đại học tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp. Nhận thấy được tiềm năng lớn trong việc phát triển một thế hệ sinh viên khởi nghiệp. NSSC luôn quan tâm, triển khai thường xuyên các khóa đào tạo tạo môi trường hoạt động thực tế cho sinh viên các trường đại học.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

vi Vietnamese
X