Date
18/11/2022 - 19/11/2022
Time
08:00 - 17:00
Location
Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc

✨Ngày 09/9/2022 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về việc Tổ chức sự kiện “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất, năm 2022” (Techfest Vinh Phuc 2022).
✨Đây là 01 sự kiến lớn về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh kết nối với vùng thủ đô. Kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc, mắt xích khởi nguồn cho vành đai đổi mới sáng tạo khu vực vùng Thủ đô kết nối quốc gia, mở rộng và ra quốc tế, tận dụng các cơ hội, xu thế, sức mạnh của thời đại để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
✨ Quảng bá các sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực, kết nối sản phẩm đến người tiêu dùng, đến nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian tới.
✨Đối thoại chính sách cấp cao giữa các chuyên gia, nhà quản lý với cộng động khởi nghiệp để đề xuất xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vĩnh Phúc phù hợp với thực tiễn; xây dựng hành lang pháp lý, các chính sách đột phá cho các mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ gắn liền với đổi mới sáng tạo.
✨Xây dựng và kết nối mạng lưới chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước quốc tế với hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Vĩnh Phúc; Hình thành mạng lưới tri thức trong và ngoài nước nhằm giải quyết vấn đề vĩ mô về phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc phấn đấu đưa Vĩnh Phúc đột phá trở thành một tỉnh trọng điểm phát triển công nghiệp hiện đại, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, bền vững, là tỉnh tiên phong phát triển công nghệ gắn liền với đổi mới sáng tạo,

💥 TECHFEST VĨNH PHÚC 2022 - Khơi nguồn đổi mới - Kiến tạo tương lai ⏰ Thời gian: Ngày 18-19/11/2022 🏠 Địa điểm: Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc ☎️ Liên hệ: 0916012024 (Ms.Tam)

Previous Ngày Hội Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Quốc Gia Techfest Vietnam 2022 – Đổi Mới Sáng Tạo Mở – Khơi Nguồn Tư Duy Mới

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved