Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Các hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa đi vào chiều sâu, thiếu sự liên kết giữa các thành phần trong hệ sinh thái. Các chuyên gia kỳ vọng, việc phát triển và kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ giúp Vĩnh Phúc từ tỉnh công nghiệp trở thành tỉnh công nghệ gắn liền với đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 1/11, tại Vĩnh Phúc, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo “Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mở”.

Hội thảo là sự kiện khởi đầu cho chuỗi các sự kiện hướng tới “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất, năm 2022, với mong muốn phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lương Văn Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định lấy khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng để phát triển, từng bước xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, trở thành mô hình điểm thực hiện chiến lược khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2030.

Những năm qua, tỉnh đã quan tâm khai thác, phát huy tiềm năng khoa học và công nghệ, nhất là trí tuệ, tiềm năng của đội ngũ trí thức, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu trong, ngoài tỉnh. Thị trường khoa học và công nghệ bước đầu được đẩy mạnh với nhiều hình thức, các sản phẩm khoa học và công nghệ thực sự trở thành hàng hóa, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh…

Tuy nhiên, trên thực tế, các hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đi vào chiều sâu, thiếu sự liên kết giữa các thành phần trong hệ sinh thái; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa được nhận thức đầy đủ, còn nhiều khó khăn dẫn đến phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng vốn có, chưa thực sự trở thành động lực chủ yếu cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đánh giá cao nguồn nhân lực và nguồn tri thức trẻ tại Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có nhiều mô hình hỗ trợ kết nối, đào tạo nguồn nhân lực trẻ về kinh doanh mới, công nghệ mới, mang tri thức Việt Nam ra ngoài quốc tế.

Vì vậy, ông Phạm Hồng Quất hy vọng Vĩnh Phúc sẵn sàng làm thí điểm tiên phong và đột phá mang một số mô hình điển hình về áp dụng tại địa phương; đồng thời đưa ra những gợi mở giúp phát triển và kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Vĩnh Phúc, đưa Vĩnh Phúc từ tỉnh công nghiệp trở thành tỉnh công nghệ gắn liền với đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

Trong khuôn khổ của hội thảo đã diễn ra lễ ký kết hợp tác về việc “Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, thúc đẩy tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mở tỉnh Vĩnh Phúc, kết nối quốc gia, phát triển quốc tế” giữa đại diện Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thúc đẩy hoạt động liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia; thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ…

Nguồn: Báo Nhân dân

Previous Hội thảo & Workshop chủ đề “From Startup to IPO: HOW TO BUILD A FINANCIAL ROADMAP”

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved