Khóa đào tạo chuyển giao chương trình ươm tạo từ Singapore “Nâng cao năng lực vận hành và quản lý chương trình ươm tạo tại Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp”

Khóa đào tạo chuyển giao chương trình ươm tạo từ Singapore “Nâng cao năng lực vận hành và quản lý chương trình ươm tạo tại Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp”

Đổi mới sáng tạo đã trở thành một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá sự phát triển, đồng thời định hướng trung tâm cho sự tiến bộ của mỗi quốc gia trên thế giới, và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Với quyết tâm cao về đổi mới sáng tạo, Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện các yếu tố thúc đẩy hiệu quả của quá trình này. Từ thực tiễn đó, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia phối hợp với các đối tác và chuyên gia quốc tế có uy tín và giàu kinh nghiệm tại Singapore tổ chức khoa đào tạo “Nâng cao năng lực vận hành và quản lý chương trình ươm tạo tại trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp”.

Nền kinh tế hiện đại đang dần chuyển từ mô hình truyền thống sang hướng đổi mới sáng tạo, việc tạo ra một môi trường khởi nghiệp mạnh mẽ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới trở thành mục tiêu ưu tiên. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) đã tổ chức khóa đào tạo chuyển giao chương trình ươm tạo từ Singapore mang tên “Nâng cao năng lực vận hành và quản lý chương trình ươm tạo”. Chương trình nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ “Hỗ trợ phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại bộ, ngành, địa phương, tổ chức có tiềm năng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mục tiêu của khóa đào tạo là tăng cường nhận thức và chia sẻ thông tin về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm giúp các cấp lãnh đạo và cán bộ của các đơn vị tại các viện, trường và địa phương thành lập và vận hành các cơ sở ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chương trình đào tạo bao gồm 8 buổi giảng dạy và đào tạo, cùng với 2 buổi tư vấn và định hướng. Các buổi giảng dạy sẽ bao gồm nhiều nội dung quan trọng như vai trò của trung tâm ươm tạo khởi nghiệp, tác động đến trường Đại học và nền kinh tế, cách vận hành trung tâm ươm tạo, mô hình ươm tạo và khung chương trình, mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp và khả năng phối hợp giữa các đối tượng trong hệ sinh thái.

(Khóa đào tạo “Nâng cao năng lực vận hành và quản lý chương trình ươm tạo tại trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp”)

Khóa đào tạo được tổ chức bởi Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia phối hợp với các đối tác và chuyên gia quốc tế có uy tín và giàu kinh nghiệm tại Singapore hứa hẹn sẽ đem đến những kiến thức và kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời góp phần nâng cao năng lực quản lý và vận hành chương trình ươm tạo tại Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

  • Thời gian diễn ra dự kiến: Từ ngày 06/4/2023 đến ngày 25/5/2023
  • Hình thức tổ chức : Trực tuyến.

Chương trình đào tạo sẽ bao gồm các nội dung như vai trò của trung tâm ươm tạo khởi nghiệp, tác động đến trường đại học và nền kinh tế, hỗ trợ sinh viên trường đại học, cách vận hành trung tâm ươm tạo, mô hình ươm tạo và khung chương trình, các đơn vị và mạng “lưới hệ sinh thái” khởi nghiệp.

Sau khóa đào tạo, các học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng về:

  • Vai trò của trung tâm ươm tạo khởi nghiệp.
  • Xác định đối tượng chính cần được ươm tạo để phát triển khởi nghiệp.
  • Quy trình và mô hình hoạt động của trung tâm ươm tạo tại Singapore và các nước khác.
  • Các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp và khả năng kết nối, phối hợp để tạo giá trị cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Nội dung của chương trình đào tạo bao gồm các khía cạnh như vai trò của Đại học và trung tâm ươm tạo, tác động đến trường Đại học và nền kinh tế, hỗ trợ sinh viên trường Đại học, cách vận hành trung tâm ươm tạo, mô hình ươm tạo và khung chương trình, các đơn vị và mạng lưới hệ sinh thái, và khả năng phối hợp giữa hệ sinh thái khởi nghiệp ở Singapore và Việt Nam, bao gồm startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chính phủ, tư vấn/cố vấn, nhà cung cấp/đối tác.

Các buổi tư vấn và định hướng sẽ được thực hiện bởi những chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tại Singapore. Những buổi tư vấn sẽ giúp tư vấn định hướng và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà từng đơn vị đang gặp phải. Đồng thời, nắm bắt về thế mạnh của các vùng và đơn vị, tạo ra mạng lưới phối hợp giữa các viện, trường trên toàn quốc.

Chương trình sử dụng phương pháp giảng dạy kết hợp giữa huấn luyện, chia sẻ thông tin và thảo luận nhóm. Mỗi học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để hiểu rõ vai trò của trung tâm ươm tạo khởi nghiệp, xác định đối tượng chính cần được ươm tạo, học hỏi về quy trình và mô hình hoạt động của trung tâm ươm tạo tại Singapore và các nước trên thế giới, cũng như tìm hiểu về các đối tượng trong hệ sinh thái và khả năng kết nối, phối hợp tạo giá trị cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Ông Phạm Duy – Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, chủ nhiệm dự án bày tỏ: “Chương trình kỳ vọng sẽ giúp cho các cá nhân, tổ chức có thêm các thông tin, kỹ năng cần thiết để vận hành Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả hơn nữa. Đồng thời đây sẽ là một kênh kết nối giữa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của môi trường khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia”.

 

Previous Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia kính mới Quý học viên đăng ký tham gia khóa đào tạo chuyển giao chương trình ươm tạo từ singapore “Nâng cao năng lực vận hành và quản lý chương trình ươm tạo tại trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp”

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved