Mr. Lê Toàn Thắng

Phó Giám đốc
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Điện thoại: +84 913759986

Zalo

Whatsapp

Telegram

Viber

Kakao Talk