Giải pháp đào tạo trực tuyến AI.ELEARNING

Ý tưởng ra đời với mục tiêu kết hợp với các công nghệ mới như vạn vật kết nối internet, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo…

Ý tưởng ra đời với mục tiêu kết hợp với các công nghệ mới như vạn vật kết nối internet, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo…, để hoàn thiện sản phẩm, hình thành môi trường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức mới ứng dụng hiệu quả hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trương học và các đối tượng có nhu cầu với đặc điểm sau:

– Tạo môi trường học tập mới tiện dụng và đơn giản, hỗ trợ linh hoạt nhiều hình thức khác nhau: đào tạo trực tuyến hoàn toàn, trực tuyến kết hợp đào tạo truyền thống… và có thể ứng dụng linh hoạt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

– Nhanh chóng truyền tải nội dung đào tạo mới có tính tương tác, theo yêu cầu (phân tích, hiểu nhu cầu) một cách hợp lý tới các học viên – giáo viên – người quản trị tham gia tại các vị trí, địa điểm khác nhau.

– Tạo điều kiện học tập mọi lúc mọi nơi cho học viên; Quản lý và hỗ trợ được người học theo dõi quá trình học của bản thân;  Đồng thời, hệ thống cũng có khả năng phát hiện, chống gian lận trong học tập, thi cử, từ đó gia tăng hiệu quả đào tạo, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.

– Tiết kiệm chi phí, đi lại ăn ở cho học viên, giảng viên tham gia đào tạo.

– Hệ thống báo cáo phong phú, trực quan, sinh động; Có khả năng hỗ trợ các nhà quản lý, cá nhân trong việc phân tích dữ liệu liên quan đến quá trình học tập, giảng dạy dựa trên “nguồn dữ liệu lưu trữ” từ đó đưa ra các tư vấn, hỗ trợ quyết định đối với công tác đào tạp, phát triển nguồn nhân lực của giai đoạn tiếp theo.

– Tương thích với chuẩn E-Learning trên thế giới cũng như tăng cường sự chuyên nghiệp và hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của cách mạng 4.0.

Có thể thấy, sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 là điều kiện rất thuận lợi nhưng cũng tạo ra thách thức đối với nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, việc hình thành dòng sản phẩm AI.ELEARNING 2017 là rất cần thiết và là sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng, đồng thời sẽ đóng góp cho sự nghiệp đào tạo chung của cả nước trước cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày một lan tỏa trên phạm vi toàn cầu…

Nhóm tác giả: Công ty TNHH AI Việt Nam

 • Hoàng Ngọc Trung
 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Vũ Sỹ Vương
 • Hà Văn Minh
 • Nguyễn Đăng Dũng
 • Nguyễn Văn Hải
 • Nguyễn Trần Vân
 • Đỗ Đức Thảo
 • Phạm Anh Tuấn
 • Phạm Khánh Châm
 • Nguyễn Thu Trang

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved