Giải toán (Math Solver)

Mục đích tạo ra một phần mềm có thể tự học tập, suy nghĩ như con người. Có thể giải được những bài toán mà con người chưa giải được (ví dụ giả thuyết Riemann). Nghiên cứu các định lý hình học phẳng (hình học phẳng có nhiều định lý chưa được chứng minh). Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ sinh viên và học sinh giải bài tập.

Mục đích tạo ra một phần mềm có thể tự học tập, suy nghĩ như con người. Có thể giải được những bài toán mà con người chưa giải được (ví dụ giả thuyết Riemann). Nghiên cứu các định lý hình học phẳng (hình học phẳng có nhiều định lý chưa được chứng minh). Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ sinh viên và học sinh giải bài tập.

Tính năng sản phẩm

Ứng dụng GIẢI TOÁN (MATH SOLVER) sẽ tự động đưa ra các bước giải cụ thể kèm đáp án sau khi người dùng nhập vào một đề toán bất kỳ như: phương trình, tích phân, phương trình vi phân, hệ phương trình, ma trận. Chương trình sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý và đưa ra lời giải chi tiết từng bước.

Đặc điểm

Phần mềm có khả năng tự học, thông qua quá trình giải toán để tích luỹ kinh nghiệm. Ứng dụng các kiến thức sẵn có để giải các dạng toán mới chưa có trong dữ liệu của phần mềm. Khác với một số phần mềm giải toán dùng phương pháp so sánh trùng, nếu bài toán có trong cơ sở dữ liệu thì mới đưa ra cách giải tương ứng.

Nhóm tác giả: Công ty TNHH Công nghệ Tự do

  • Phạm Khắc Cảnh

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved