Phần mềm DataSyn v2.0 kiểm tra cơ sở dữ liệu hồ sơ và bản đồ địa chính lĩnh vực đất đai

Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại đơn vị, đồng thời với thuận lợi là một trong 09 tỉnh có dự án VLAP, hiện đang triển khai thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng, tích hợp CSDL tại các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, An Lão, Phù Cát, Tây Sơn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại đơn vị, đồng thời với thuận lợi là một trong 09 tỉnh có dự án VLAP, hiện đang triển khai thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng, tích hợp CSDL tại các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, An Lão, Phù Cát, Tây Sơn. Khối lượng dữ liệu về bản đồ và hồ sơ thuộc tính của người sử dụng đất là rất lớn. Nếu thực hiện kiểm tra thủ công thì rất lâu, tốn thời gian, không đảm bảo hết tính chính xác, thống nhất, đồng bộ của CSDL địa chính.

Trên cơ sơ đó, giải pháp trên đã hình thành nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu được tốt hơn, tính đồng bộ được đồng nhất trên cả bản đồ và hồ sơ thuộc tính. Sản phẩm được tác giả hoàn toàn phát triển trên nền tảng công nghệ lập trình Visual Studio 2008, hệ quản trị CSDL 2005, 2012, thư viện VfpOleDB.dll, trong đó có kết hợp với phần mềm Vilis 2.0 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng kiểm tra việc kết xuất sơ đồ thửa đất cấp GCN từ phần mềm DataSyn v2.0 sang Vilis 2.0. Phần mềm này dùng để kiểm tra CSDL đất đai cho ngành tài nguyên và môi trường, qua đánh giá hiện tại trên thị trường tác giả nhận thấy có một số sản phẩm, tuy nhiên chưa rõ về cách thức và kết quả của các sản phẩm dạng này.

Sản phẩm hoạt động trên nền hệ điều hình Win 7 trở đi, hệ quản trị CSDL Sql Server 2005 hoặc 2012, máy chủ, máy tính cá nhân kết nối thông qua hệ thống mạng nội bộ, vận hành theo mô hình server/client.

Tác giả: Vũ Hoàng Thương

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved