Ứng dụng Quản lý và Kế hoạch tài chính gia đình đơn giản nhập liệu bằng giọng nói

Nhập liệu bằng giọng nói và tự động chuẩn hóa dữ liệu đầu vào bằng trí thông minh nhân tạo

Các tính năng của sản phẩm:

 • Đăng ký
 • Đăng nhập
 • Nhắc nhở cập nhật thu – chi
 • Cập nhật các khoản thu trong ngày
 • Cập nhật các khoản chi trong ngày
 • Báo cáo thu – chi hàng tháng
 • Lên kế hoạch tài chính theo quý, 6 tháng, 1 năm, …
 • Theo dõi hoàn thành kế hoạch tài chính
 • Ước lượng khoản vay – lãi suất
 • Gợi ý khoản vay và ngân hàng phù hợp với tài chính gia đình
 • Tư vấn tài chính gia đình trực tuyến
 • Nhập liệu bằng giọng nói và tự động chuẩn hóa dữ liệu đầu vào bằng trí thông minh nhân tạo

Các tính năng nổi bật

 • Ước lượng khoản vay – lãi suất
 • Gợi ý khoản vay và ngân hàng phù hợp với tài chính gia đình
 • Tư vấn tài chính gia đình trực tuyến
 • Nhập liệu bằng giọng nói và tự động chuẩn hóa dữ liệu đầu vào bằng trí thông minh nhân tạo.

Nhóm tác giả: Công ty TNHH Phát Triển Phần Mềm ISOFT GLOBE

 • Nguyễn Văn Nghiệp
 • Trần Thị Vân
 • Nguyễn Văn Trung

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved