footer_logo
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia
green and white braille typewriter

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ Tư vấn, Hỗ trợ đăng ký về SHTT

  1. Nhãn hiệu

Thông tin yêu cầu:

–        Giấy phép kinh doanh chủ đơn hoặc Căn cước công dân nếu đăng ký cá nhân (chỉ cần file – bản sao), số điện thoại, email

–        Mẫu nhãn (dạng file)

–        Liệt kê các sản phẩm/dịch vụ cần đăng ký cho nhãn hiệu trên

  1. Kiểu dáng công nghiệp

Thông tin yêu cầu:

–        Giấy phép kinh doanh chủ đơn hoặc Căn cước công dân nếu đăng ký cá nhân (chỉ cần file – bản sao)

–        Thông tin của tác giả: Căn cước công dân, hợp đồng thuê của công ty nếu có. Nếu tác giả là giám đốc công ty thì chỉ cần Căn cước công dân

–        Ảnh kiểu dáng (dạng file)

o   Dạng 2D: ảnh tổng thể và trải rộng

o   Dạng 3D: ảnh tổng thể, trên, dưới, trái, phải, trước, sau

  1. Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Thông tin yêu cầu:

–        Giấy phép kinh doanh chủ đơn hoặc Căn cước công dân nếu đăng ký cá nhân (chỉ cần file – bản sao)

–        Bản thuyết minh/mô tả bản chất cùng với chi tiết hình vẽ nếu có (dạng file)

–        Thông tin của tác giả: Căn cước công dân, hợp đồng thuê của công ty nếu có. Nếu tác giả là giám đốc công ty thì chỉ cần Căn cước công dân

  1. Bản quyền tác giả (khoảng 2-3 tuần)

Ø Tác phẩm viết:

–        Giấy phép kinh doanh

–        Căn cước công dân của tác giả

–        Mô tả bài viết

Ø Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:

–        Giấy phép kinh doanh

–        Căn cước công dân của tác giả

–        File trình bày tác phẩm (logo)

Ø Chương trình máy tính:

–        Giấy phép kinh doanh

–        Căn cước công dân của tác giả

–        Mô tả màn hình các giao diện cùng với tính năng

–        USB File mã code của chương trình máy tính

Liên hệ:

– Email: nssc.storage@gmail.com

– SĐT: 0915554855

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

vi Vietnamese
X