HỘI THẢO: “VAI TRÒ VÀ CƠ HỘI CHO HUẤN LUYỆN VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG HỆ SINH THÁI”

HỘI THẢO: “VAI TRÒ VÀ CƠ HỘI CHO HUẤN LUYỆN VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG HỆ SINH THÁI” [Link nhận thông tin tham gia chương trình huấn luyện sâu: https://lnkd.in/gvd-VYqJ] Xây dựng lực lượng cán bộ nguồn với tư duy và kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ thúc đẩy …

HỘI THẢO: “VAI TRÒ VÀ CƠ HỘI CHO HUẤN LUYỆN VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG HỆ SINH THÁI” Read More »