Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2020 – Cơ hội giành được giải thưởng lên đến 1 triệu USD cho doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Việt Nam

Là một phần của TECHFEST 2020, Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), cùng Startup World Cup (SWC) tổ chức, với sự hỗ trợ …

Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2020 – Cơ hội giành được giải thưởng lên đến 1 triệu USD cho doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Việt Nam Read More »