Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 – 2023 và Lễ ký kết hợp tác chiến lược với 14 đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp

Chiều ngày 16/2/2022 Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 – 2023 và Lễ ký kết hợp tác chiến lược với 14 đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp.