Bà TitaThy Nguyễn

Bà TitaThy Nguyễn, Trưởng đại diện Chương trình cấp cao tại Việt Nam, kiêm Giám đốc điều hành Ủy ban Quốc gia Thành viên của Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC). Bà là nhà chiến lược, truyền thông, tổ chức điều hành định hướng, quản lý chương trình, dự án, tư vấn cho các công ty trong lĩnh vực năng lượng sạch, thiết lập mục tiêu nắm bắt các cơ hội mới cho sự phát triển trong lĩnh vực năng lượng. Bà có kinh niệm gần 30 năm là nhà lãnh đạo điều hành doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, đại diện cho thương hiệu hãng lớn về thiết bị ngành điện công nghiệp, thiết bị ngành nước công nghiệp, thiết thị thể thao Golf. Trước đó Bà là Giám đốc điều hành Trung tâm Tư vấn Năng lượng và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Việt Nam hiện nay và chuyên gia tư vấn xây dựng, khảo sát, thiết kế, đánh giá, thẩm định cho các dự án năng lượng; Tư vấn quy hoạch phát triển, xây dựng tham vấn chính sách và các nghiên cứu khoa học ngành năng lượng; Kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng công trình ngành năng lượng; Hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, giúp đỡ giải quyết các thủ tục theo trình tự và quy định của Chính phủ Việt Nam trong việc đầu tư vào các dự án năng lượng và tổ chức các Hội thảo khoa học, hội chợ – triển lãm liên quan đến phát triển ngành năng lượng Việt Nam.

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved