Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 6.2024

Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 6.2024

Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 6.2024, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.
Mọi yêu cầu về tiếp nhận/từ chối bản tin, xin gửi theo địa chỉ email: tinkhcn@vista.gov.vn

Previous Tổng kết khóa đào tạo: Nâng cao năng lực Đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa tại thành phố Hồ Chí Minh

Leave Your Comment

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved