HỘI NGHỊ KẾT NỐI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ: MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CHO HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP Ở VIỆT NAM

HỘI NGHỊ KẾT NỐI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ: MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CHO HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP Ở VIỆT NAM

TECHFEST – WHISE 2023 | HỘI NGHỊ KẾT NỐI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ: MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CHO HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Nằm trong khuôn khổ Techfest Việt Nam 2023, Hội nghị kết nối nhà đầu tư trong nước và quốc tế với chủ đề Môi trường đầu tư cho hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam được tổ chức với mong muốn thông tin về xu hướng và sự quan tâm của thế giới về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, từ đó chia sẻ chiến lược đầu tư của các Quỹ đầu tư đối với Khởi nghiệp xanh. Bên cạnh đó, Hội nghị đặc biệt nêu lên cơ hội phát triển cho startup tại Việt Nam cũng như thảo luận các hoạt động khả thi để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển cho khởi nghiệp tăng trưởng xanh trong bối cảnh hiện nay.

Với sự tham gia của Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho startup, trường đại học; Đại diện các tổ chức, các quỹ đầu tư; Các doanh nghiệp KNST, một số chuyên gia trong và ngoài nước, phiên Tọa đàm sẽ là nơi startup tìm kiếm được cơ hội để hợp tác và nắm bắt cơ hội, giúp giải quyết các bài toán với mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thời gian: 14:00 – 16:35, ngày 24/11/2023

Địa điểm: Hội trường Thành ủy, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh


TECHFEST 2023|Seminar: Connecting domestic and international investors: Investment climate for Startups ecosystem in Vietnam

As part of Techfest Vietnam 2023, the seminar connecting domestic and international investors with the theme “Investment climate for Startups ecosystem in Vietnam” will be organized with the hope of providing information about the trends and interests of the world in green growth and sustainable development, and then sharing the investment strategies of investment funds for green startups. In addition, the seminar particularly highlighted the development opportunities for startups in Vietnam as well as discussed feasible activities to support and promote the development of green growth startups in the current landscape.

With the participation of representatives from government agencies, organizations that support and provide services for startups, university; representatives of organizations, investment funds; startups, and experts from Vietnam and abroad, the forum will be a place for startups to find opportunities to cooperate and seize opportunities, helping to solve problems with the goal of sustainable development in Vietnam.

Time: 14:00 – 16:35, 24/11/2023

Address: Hội trường Thành ủy, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

For further details, please contact:

Phone: 0782360186 (Viet Anh)

Email: invest@techfest.vn

#techfestvietnam #techfestvietnam2023 #techfest #ketnoidautu #startup #khoinghiep

#adapter #investmentmatching #hotrodoanhnghiep

Previous HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ VỀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO NĂM 2023

Leave Your Comment

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved