KICK OFF 2024 – CARAVAN INNOVATION TẠI ĐỒNG NAI

KICK OFF 2024 – CARAVAN INNOVATION TẠI ĐỒNG NAI

MegaCity Connect Program là chương trình kết nối địa phương, kết nối vùng, kết nối các nguồn lực, chuyên gia Đổi mới Sáng tạo. Chương trình nhằm thúc đẩy tiến trình kết nối hiệu quả qua các hoạt động xây dựng Văn hoá Đổi mới sáng tạo, tư duy đổi mới (Design Mindset), ứng dụng Design Thinking trong các hoạt động kinh doanh, thực thi các chương trình tăng tốc cho Doanh nghiệp để kiến tạo nên các giá trị mới thiết thực nhằm giải quyết các nhu cầu xã hội.

Kick off 2024 – Caravan Đồng Nai Innovation với mục tiêu khởi động một năm mới sáng tạo và tăng trưởng mạnh mẽ hơn, kết nối và phát triển mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ sinh thái doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận.

Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Sở Khoa học & Công nghệ Đồng Nai & Làng Design Thinking – TECHFEST VN

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/nW3JdotUaba252YC6

Previous GearUpVN: VF 8 thổi bay các đối thủ trong phân khúc D-SUV

Leave Your Comment

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved