Thực trạng và bài học của Việt Nam trong việc hướng Đổi mới, Khởi nghiệp gắn liền với Phát triển bền vững

Thực trạng và bài học của Việt Nam trong việc hướng Đổi mới, Khởi nghiệp gắn liền với Phát triển bền vững

Việt Nam đang ngày càng thể hiện rõ quyết tâm gắn liền sự phát triển quốc gia với các mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua việc tích hợp các mục tiêu này vào hoạt động, chính sách phát triển quốc gia. Trong bối cảnh đó, startups, SMEs được đánh giá là những nhân tố không thể thiếu. 

Theo như Khảo sát “Đổi mới và Khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và bài học rút ra từ thực tiễn cho Việt Nam” được thực hiện bởi Văn phòng Đề án 844 (Bộ Khoa học và Công nghệ), phối hợp cùng Startup Vietnam Foundation, Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP, MSD Vietnam và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững – MSD United Way Việt Nam cho thấy, hiện nay có 85% doanh nghiệp đã tích hợp toàn bộ hoặc một phần các mục tiêu Phát triển Bền vững vào hoạt động của tổ chức. Trong đó, số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ, Truyền thông và Marketing, Thương mại điện tử hay AI, Blockchain… chiếm gần 100%. Báo cáo cũng chỉ ra rằng bên cạnh các doanh nghiệp lâu năm, thị trường cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của các startups trẻ trong việc đưa SDGs vào hoạt động của mình. 

Ảnh 1: Biểu đồ thể hiện số lượng các doanh nghiệp đưa SDGs vào hoạt động doanh nghiệp

Ảnh 2: Số liệu thể hiện chân dung chủ thể thực hiện SDGs

Khảo sát cho thấy có 3 mục tiêu nổi bật được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất bao gồm SDG8: Tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững (57%); SDG12: Tiêu dùng và sản xuất bền vững (39.66%) và SDG4: Giáo dục chất lượng (31.03%). Bên cạnh đó, 100% các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn góp phần mang lại các giá trị doanh nghiệp bền vững, 63.79% hướng tới thúc đẩy sáng kiến và thúc đẩy đổi mới, trong khi một nửa số doanh nghiệp này ưu tiên đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường. Các số liệu trên thể hiện thực trạng doanh nghiệp hiện nay đang dần có xu hướng chủ động trong việc nhận biết và trách nhiệm hơn với các vấn đề môi trường, xã hội.

Ảnh 3: Các mục tiêu phát triển bền vững được doanh nghiệp lựa chọn đưa vào hoạt động của doanh nghiệp

Hơn 82.76% doanh nghiệp lựa chọn phương án tích hợp mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) gắn liền với các hoạt động doanh nghiệp bằng hành động cụ thể đưa tính bền vững vào chiến lược cốt lõi của mình và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của họ theo các nguyên tắc hỗ trợ phát triển bền vững. Điều này nhấn mạnh sự cống hiến thực sự của họ trong việc đóng góp cho một tương lai bền vững hơn, thể hiện cam kết toàn diện và sâu sắc đối với các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với phát triển bền vững.

Tuy nhiên, việc thực hiện các mục tiêu này vẫn còn vướng mắc những khó khăn nhất định. Hơn 74.14% doanh nghiệp phản ánh rằng họ đang gặp phải các vấn đề về tài chính, 36.21% doanh nghiệp có vấn đề về nguồn nhân lực và 37.93% chủ thể cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng giữa mục tiêu phát triển bền vững với mục tiêu lợi nhuận.

Khắc phục những vấn đề nêu trên, Việt Nam tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quốc tế như các nước trong khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế), bằng việc đẩy mạnh sử dụng chính sách công nghiệp để khuyến khích doanh nhân cam kết thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững và cung cấp các thông tin dễ tiếp cận hơn về khung pháp lý cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đưa ra chế độ tuân thủ bắt buộc, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo thông tin về kết quả tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường, xã hội. Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ, cho vay hoặc đầu tư vốn cổ phần nhằm hỗ trợ chung cho các sáng kiến bền vững của doanh nghiệp và giúp công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ có định hướng rõ ràng trong việc thực hiện SDGs.

_________________________

Khảo sát được thực hiện bởi Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Startup Vietnam Foundation, Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP, MSD Vietnam và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững – MSD United Way Việt Nam..

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Dương Ngọc Ánh – phụ trách Truyền thông Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ, email: anhdn@most.gov.vn, điện thoại: 0966.909.903.

Previous Tổ chức thành công chương trình Chuyên đề Techfest 2023: Liên minh bất động sản và sức khỏe sắc đẹp

Leave Your Comment

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved