Giờ làm việc: 8:00 - 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu

Chúc mừng năm mới 2023

Tuế tuế tam xuân đắc ý – Niên niên vạn sự khai tâm.

Tiếp phước thọ tinh môn đệ – Nghinh xuân chí phú nhân gia.

Nhân thọ niên phong lộc mãn – Hoa hương liễu lục xuân nồng.

Đại nghiệp thiên phàm cánh phát – Minh xuân vạn tượng canh tân.

Xuân ý tam giang tứ hải – Hỷ dinh vạn hộ thiên gia.

Previous Demo day 2 & year – forward party: Tổng kết, tri ân và chào đón năm mới

Leave Your Comment

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved