CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SINH THÁI RỪNG – FOREST ECOPRENEUR 2024

CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SINH THÁI RỪNG – FOREST ECOPRENEUR 2024

🌿 Bạn là Doanh nghiệp Rừng hoặc liên quan đến Cộng đồng Rừng?

Chương trình Forest Ecopreneur 2024 đang tìm kiếm 50 doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp, sản xuất năng lượng bền vững, dịch vụ, ứng dụng công nghệ,… và 50 cố vấn kinh doanh tình nguyện hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt 6 tháng.

🌟Tại sao bạn nên tham gia Forest Ecopreneur 2024?

– Cố vấn 1-1 trong suốt chương trình

– Tham gia các học phần đào tạo kiến thức kinh doanh toàn diện trên nền tảng số

– Kết nối sâu với cộng đồng các tổ chức về phục hồi sinh thái rừng trong các phiên chia sẻ cùng chuyên gia của chương trình

– Tham gia một cách linh hoạt với các hoạt động đào tạo được thực hiện trực tuyến 100%

📅 Hạn cuối đăng ký: 11/03/2024 tại https://forms.gle/hCuAQ3SPcY9AGUGTA

📩 Thông tin liên hệ:

– Điều phối khu vực: Mr. Martín Jocobo | martin@bridgeforbillions.org

– Điều phối Việt Nam: Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo | phuongthao311001@gmail.com | 0348668 525

– Website chương trình: https://bit .ly/SAFE-for-Es

———————————————–

Chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2024” do Liên hợp quốc (UNEP), Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFS) và tổ chức Bridge for Billions phát triển, cùng với sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID). Chương trình sẽ hỗ trợ 100 dự án kinh doanh trên khắp Campuchia, Việt Nam và Lào, mang đến cơ hội phát triển bền vững và kết nối doanh nghiệp với nguồn lực quan trọng.

———————————————–

[English caption]

🌿 FOREST ECOPRENEUR 2024 – FOREST BUSINESS GROWTH PROGRAM

🌟Are you a Forest Business or connected to Forest Communities?

The Forest Ecopreneur 2024 program is seeking 50 Vietnamese businesses in forestry, sustainable energy production, services, technology applications, etc., and 50 volunteer business advisors to support businesses for 6 months.

🚀 Why join Forest Ecopreneur 2024?

– 1-1 advisory throughout the program.

– Participate in comprehensive business knowledge training sessions on a digital platform.

– Deepen connections with the community of organizations focusing on forest ecosystem restoration in sharing sessions with program experts.

– Flexible participation with 100% online training activities.

📅 Application Deadline: 11/03/2024 at https://forms.gle/hCuAQ3SPcY9AGUGTA

📞 Contact Information:

– Regional Coordinator: Mr. Martín Jocobo | martin@bridgeforbillions.org

– Vietnam Coordinator: Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo | phuongthao311001@gmail.com | 0348668 525

– Website: https://bit .ly/SAFE-for-Es

—————-

The “Forest Ecopreneur 2024” program, developed by the United Nations (UNEP), the Korea Forest Service (KFS), and Bridge for Billions, with the support of the Research Institute for Innovation and Development (IID). The program will support 100 business projects across Cambodia, Vietnam, and Laos, providing opportunities for sustainable development and connecting businesses with vital resources.

Previous CHUỖI PODCAST MỞ KHOÁ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỞ TẬP 3

Leave Your Comment

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved