Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia mở đơn đăng ký hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia mở đơn đăng ký hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Căn cứ quyết định số 1209/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Căn cứ quyết định số 1261/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 4);

Căn cứ thông tư 52/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2023 hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Trung tâm) được giao kinh phí thực hiện các mục trong nhiệm vụ với các nội dung cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV): Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số 03 doanh nghiệp nhỏ về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh và Hỗ trợ chi phí cho 04 doanh nghiệp siêu nhỏ thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ;

+ Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: Hỗ trợ chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung cho 07 DNNVV khởi nghiệp sáng tạo;

+ Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển TSTT: Hỗ trợ hợp đồng tư vấn về thủ tực xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước cho 04 DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và Hỗ trợ hợp đồng tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận nhiện thương hiệu cho 03 DNNVV khởi nghiệp sáng tạo;

+ Hỗ trợ chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo tế về khởi nghiệp sáng tạo: Hỗ trợ 03 DNNVV khởi nghiệp sáng tạo chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo;

+ Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ: Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 03 doanh nghiệp siêu nhỏ02 doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội;

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Trung tâm) thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp theo tiêu chí thuộc NĐ80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký nhận hỗ trợ theo link tại mã QR dưới đây.

 Mọi thông tin chi tiết hay thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Mr Việt Anh, SĐT: 0782360186 (Zalo), Email: vabui182@gmail.com

Previous TECHFEST ÚC: Kết nối sáng tạo, mở rộng địa bàn, khám phá hợp tác

Leave Your Comment

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dịch vụ

Thông tin khởi nghiệp

Nhập email vào ô dưới để đăng ký nhận thông tin về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NSSC © 2022. All Rights Reserved