THỂ LỆ CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG KHỞI NGHIỆP ĐMST QUỐC GIA 2019

0
299

I. VÒNG SƠ LOẠI

1. Đối tượng dự thi

– Các tập thể, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo đã đăng ký thành lập doanh nghiệp
– Đăng ký tham gia dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm (tối đa 03 người)

2. Thời gian tổ chức: Từ các TechFest vùng cho đến14/11/2019

3. Hình thức

a. Đăng ký

– Đăng ký thi tại TechFest vùng

– Các đội thi hoàn thành đăng ký với Làng theo form gửi của BTC

– Đăng ký thông qua các Vườn ươm / Các cộng đồng

– Các BTC TechFest vùng/Trưởng các Làng/CácVườn ươm/Cộng đồng gửi hồ sơ các đội dã tuyển lựa cho BTC trước ngày 14/11/2019.

– Số lượng đăng ký tối thiểu 10 dự án/Làng mới được tổ chức dự thi, trường hợp hết thời hạn đăng ký mà số dự án chưa đủ quy định thì thông báo cho Ban tổ chức xem xét quyết định.

b. Nội dung

– Dựa trên pitch deck và những thông tin, tài liệu gửi về cho Làng và BTC.

– Kết quả sẽ chọn 40 đội để tiến vào vòng Bán kết (tổ chức TechFest 2019 tại Quảng Ninh).

– Công bố kết quả các đội vào Bán Kết vào ngày: 15/11/2019

c. Tiêu chí chấm điểm

Ban giám khảo sẽ nhận xét, đánh giá các đội thi dựa trên những tiêu chí:

– Tính khả thi của dự án. Sự hiểu biết về thị trường.

– Đội ngũ nhân sự. Sự hiểu biết về công nghệ, sản xuất, vận hành.

– Mô hình/Kế hoạch kinh doanh/Kế hoạch mở rộng thị trường.

– Tính ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật (mang tính cân nhắc ưu tiên trong quá trình chọn lọc)

– Tuân thủ tiêu chí chấm điểm của Startup Word Cup và danh mục các hồ sơ kèm theo Thể lệ này.

4. Thành phần ban giám khảo

– Đại diện Làng (Trưởng làng)

– Các chuyên gia uy tín.

– BGK các TechFest vùng

– Đại diện các vườn ươm/cộng đồng

– Đại diện Ban tổ chức hoặc Người được Ban tổ chức chỉ định

– Số lượng: không quá 5 người

II. VÒNG BÁN KẾT

1. Thời gian: 8h30 đến 16h30 ngày 04/12/2019

2. Số đội tham dự:

Công bố kết quả các đội vào Bán Kết vào ngày: 15/11/2019

Tổng số đội tham gia vòng bán kết: 40 đội

3. Nội dung: Mỗi đội sẽ có 05 phút thuyết trình bằng tiếng Anh và tối đa10 phút trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Chia làm 2 phòng chấm điểm.  

4. Yêu cầu với đội thi

– Các đội phải gửi bài dự thi cập nhật (bao gồm pitchdeck, mô hình kinh doanh, tóm tắt dự án theo mẫu định dạng pdf và video minh họa (nếu có)) về địa chỉ email của ban tổ chức trước ngày 01/12/2019

– Địa chỉ email của Ban tổ chức: Compe@techfest.vn hoặc info@techfest.vn

– Thứ tự thuyết trình: Theo thứ tự ngẫu nhiên được thông báo.

Công bố kết quả các đội vào Chung Kết trước 16h ngày: 05/12/2019

5. Tiêu chí chấm điểm

– Độ sáng tạo của ý tưởng. Đã có hay chưa có sản phẩm/dịch vụ tương tự

– Ứng dụng khoa học công nghệ & kỹ thuật để tăng trưởng nhanh và bền vững

– Khả năng giải quyết nỗi đau thực tế của thị trường

– Xác định khách hàng mục tiêu. Độ lớn của thị trường

– Kết quả kinh doanh, lưu lượng giao dịch.

– Lợi thế cạnh tranh

– Thế mạnh của đội ngũ

– Mô hình kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh và tài chính

– Khả năng thuyết trình. Tính thuyết phục.

– Tuân thủ tiêu chí chấm điểm của Startup Word Cup và danh mục các hồ sơ kèm theo Thể lệ này.

6. Thành phần ban giám khảo

– Các Trưởng làng

– Đại diện Văn phòng đề án 844/NSSC

– Đại diện Startup Vietnam Foundation

– Chuyên gia khởi nghiệp và ĐMST trong và ngoài nước

– Nhà đầu tư/Tổ chức đầu tư

– Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh

– Đại diện Ban tổ chức hoặc Người được Ban tổ chức chỉ định

– Số lượng ban gian khảo không quá 11 người/ban

III. VÒNG CHUNG KẾT

1. Thời gian: 8h00 đến 10h00 ngày 6/12/2019.

2. Số đội tham dự

Công bố kết quả các đội vào Chung Kết vào 16h ngày: 05/12/2019

10 nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có kết quả cao nhất trong vòng bán kết của cuộc thi.

3. Nội dung: Mỗi đội sẽ có 05 phút thuyết trình bằng tiếng Anh và 05 phút trả lời các câu hỏi của ban giám khảo.

4. Yêu cầu với đội thi

– Các đội phải gửi bài dự thi cập nhật cuối cùng về địa chỉ email của ban tổ chức trước 12h đêm ngày 05/12/2019

– Địa chỉ email của Ban tổ chức: Compe@techfest.vn và info@techfest.vn

– Thứ tự thuyết trình: Theo thứ tự ngẫu nhiên được hệ thống bình chọn (Thông tin xác nhận sẽ được gửi qua email).

5. Tiêu chí chấm điểm

– Độ sáng tạo của ý tưởng. Đã có hay chưa có sản phẩm/dịch vụ tương tự

– Ứng dụng khoa học công nghệ & kỹ thuật để tăng trưởng nhanh và bền vững

– Khả năng giải quyết nỗi đau thực tế của thị trường

– Xác định khách hàng mục tiêu. Độ lớn của thị trường

– Kết quả kinh doanh, lưu lượng giao dịch.

– Lợi thế cạnh tranh

– Thế mạnh của đội ngũ

– Mô hình kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh và tài chính

– Khả năng thuyết trình. Tính thuyết phục.

– Tuân thủ tiêu chí chấm điểm của Startup Word Cup và danh mục các hồ sơ kèm theo Thể lệ này.

6. Thành phần ban giám khảo

– Đại diện SWC

– Đại diện Văn phòng đề án 844/NSSC

– Đại diện Startup Vietnam Foundation

– Chuyên gia về khởi nghiệp và ĐMST trong nước và quốc tế

– Nhà đầu tư/Quỹ đầu tư

– Đại diện Ban tổ chức hoặc Người được Ban tổ chức chỉ định

– Số lượng ban giám khảo không quá 11 người.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI