footer_logo
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Pitching gọi vốn – Kết nối đầu tư

 • Đăng kí pitching: Kết nối các start-up với các tổ chức, quỹ đầu tư

 • Đăng kí chuyên gia: Kết nối các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp.

 • Lĩnh vực Công nghệ Nông nghiệp

 • Lĩnh vực Công nghệ Tài chính

 • Lĩnh vực Công nghệ Y tế

 • Lĩnh vực Công nghệ Giáo dục

 • Lĩnh vực Công nghệ Du lịch- Ẩm thực

 • Lĩnh vực Công nghệ Tiên phong

 • Lĩnh vực Tác động xã hội

 • Lĩnh vực Sinh viên Khởi nghiệp

 • Lĩnh vực Đô thị thông minh

 • Lĩnh vực Dịch vụ hỗ trợ

 • Lĩnh vực Quốc tế

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

vi Vietnamese
X